Chi hội Luật gia Trường Đại học Kinh tế - Luật

Chi hội Luật gia Trường Đại học Kinh Tế - Luật, ĐHQG-HCM (Chi hội Luật gia UEL) được thành lập vào ngày 14 tháng 6 năm 2021 theo Quyết định Số 21/QĐ-BTV ngày 14/6/2021 của Thành hội thành phố Hồ Chí Minh.  

Chi hội Luật gia UEL là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp trực thuộc Thành hội và hoạt động theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật. Với phương châm luôn đem đến cho học viên, người lao động những chương trình hiệu quả, chất lượng và hệ thống cơ sở pháp luật đạt tiêu chuẩn, Chi hội Luật gia UEL không ngừng cố gắng nâng cao, thiết kế và cập nhật các kiến thức pháp luật mới nhằm giúp cho người học, người lao động có thể tiếp cận đến các thông tin, chính sách, chủ trương, pháp luật của Nhà nước một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, đây cũng là môi trường kết nối các giảng viên, viên chức, người lao động cùng các sinh viên ngành luật hướng tới tham gia đóng góp các dự thảo pháp luật, tự do nghiên cứu khoa học pháp lý, tham gia phản biện và giám sát xã hội, tổ chức và thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Chi hội Luật gia Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM đã, đang và sẽ không ngừng hoạt động tích cực nhằm góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của Nhân dân; xây dựng nền khoa học, pháp lý vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; và cùng nhau xây dựng Chi hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và nghề nghiệp.