Hy hữu: Cưỡng chế hai nguồn phóng xạ nguy hiểm

Cưỡng chế thi hành án tài sản đặc biệt! Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Luật gia Huỳnh Thị Nam Hải, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã chia sẻ ý kiến trong bài viết “Hy hữu: Cưỡng chế hai nguồn phóng xạ nguy hiểm được đăng tải trên Báo Pháp luật, xem TẠI ĐÂY.