Đề nghị pate Minh Chay hỗ trợ tiền điều trị

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, Luật gia Huỳnh Thị Nam Hải, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã có ý kiến phản biện trong bài viết “Đề nghị pate Minh Chay hỗ trợ tiền điều trị được đăng tải trên Báo Pháp luật, xem TẠI ĐÂY.