[CHLG-TB] Thông báo về địa chỉ văn phòng của Chi hội Luật gia UEL

Chi hội Luật gia Trường Đại học Kinh tế - Luật (CHLG-UEL) xin thông báo về địa chỉ liên hệ và làm việc của Chi hội hiện nay:

Phòng A302, tòa nhà A, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Xin trân trọng thông báo/.